Kontakt    Facebook     Fotogalerie  
ÚVOD                 OBLASTNÍ SPOLEK                 HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA                 MLÁDEŽ ČČK                 KONTAKTY                   DÁRCI KRVE                   ČINNOST
Oblastní spolek ČČK Opava

Český červený kříž je součástí Mezinárodního Červeného kříže, který má zastoupení ve 188 zemích světa. Řídí se Základními principy ČK&ČP.
Na našem území působí toto humanitární občanské sdružení zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. 

Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. Podle zákona 126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém Červeném kříži plní zejména tyto úkoly:
- působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;
- poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;
- působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
- šíří znalost Ženevských úmluv;
- působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.

Oblastní spolek ČČK Opava je jedním ze 69 Oblastních spolků ČČK na území České republiky.
655 členů OS ČČK Opava je sdruženo ve 23 Místních skupinách na území okresu Opava.
Copyright  ©   Oblastní spolek ČČK Opava    Poslední aktualizace 10.07.2018