Kontakt    Facebook     Fotogalerie  
ÚVOD                 OBLASTNÍ SPOLEK                 HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA                 MLÁDEŽ ČČK                 KONTAKTY                   DÁRCI KRVE                   ČINNOST
Projekt Děti
Projekt Děti se zabývá výukou první pomoci, hygieny, správné výživy, atd. v mateřských a základních školách. V mateřských školách se v rámci začleněného projektu Alenka s dětmi probírá především prevence proti vzniku úrazů, správná životospráva, správná hygiena a základy první pomoci. Děti na základních školách se v rámci projektu Děti učí především základy první pomoci a poznatky získané při této výuce poté uplatňují při soutěži Hlídek Mladých zdravotníků.

Projekt HIV/AIDS a život nás všech
Projekt HIV/AIDS a život nás všech je zaměřen na problematiku pohlavně přenosných nemocí, především na prevenci proti nákaze virem HIV. V rámci tohoto projektu vyškolení besedníci pořádají besedy na vyšším stupni základních škol a středních školách, na kterých se zmiňují např. o průběhu nákazy virem, nemocech, které AIDS provázejí, o správné ochraně proti nákaze virem, atd. Dále mohou tito besedníci také pořádat akce ke Dni boji proti AIDS, který je každoročně 1. prosince a symbolem boje proti AIDS je červený stužka.

Projekt Help Trans
V rámci projektu Help Trans dobrovolníci pracují s psychicky a fyzicky handicapovanými občany. učí je první pomoc, pomáhají jim při běžných činnostech jako je návštěva lékaře nebo nákup v supermarketu nebo pro ně připravují různé zábavné programy a aktivity.
Copyright  ©   Oblastní spolek ČČK Opava    Poslední aktualizace 10.07.2018